School voor dringende geneeskundige hulpverlening

Het opleidingscentrum voor Hulpverlener-Ambulancier organiseert jaarlijks alle medische opleidingen binnen de vzw WOBRA.

Enerzijds worden een aantal gereglementeerde opleidingen georganiseerd specifiek voor deHulpverlener-Ambulancier werkzaam binnen de dringende geneeskundige hulpverlening (dienst 112). De basisopleiding Hulpverlener-Ambulancier ( 160 uur opleiding ) wordt jaarlijks minstens tweemaal georganiseerd. Het KB van 13 februari 1998 voorziet tevens dat elke Hulpverlener-Ambulancier jaarlijks een verplichte permanente vorming te volgen van 24 uur. Binnen West-Vlaanderen wordt voor een 1.000-tal ambulanciers een specifiek opleidingsprogramma voorzien. Daarnaast dient elke ambulancier om de vijf jaar een gunstige beoordeling te bekomen bij een evaluatieproef om zijn/haar brevet geldig te houden. Deze proeven worden maandelijks voorzien. Jaarlijks worden ook een aantal voorgeschreven programma’s afgewerkt in het kader van specifieke projecten, zoals ondermeer AED opleidingen, ASTRID communicatie, agressie tegenover de hulpverleners,…

Anderzijds voorziet WOBRA vzw in een aantal opleidingen voor specifieke doelgroepen.

In het kader van de noodplanning, worden specifieke opleidingen voorzien rond het medisch interventieplan. Diverse rampoefeningen krijgen een ondersteuning vanuit het opleidingscentrum.

WOBRA beschikt ook over een ziekenhuisafdeling om specifieke opleiding te geven rond de evacuatie van een verzorgingsinstelling. De diverse zorginstellingen kunnen er trainen in realistische omstandigheden.

Opleidingen rond EHBO, gebruik van een AED toestel, reanimatietrainingen en het efficiënt ontruimen van een bus worden eveneens georganiseerd.

WOBRA is daarmee uitgegroeid tot een volwaardig expertisecentrum betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.

De combinatie van deze opleidingen en ervaringen uit het werkveld worden zeer sterk gewaardeerd door alle deelnemers van onze cursussen.