DGH – Bedrijfsopleiding basisopleiding bedrijfshulpverlener (16 uur)

Basisopleiding voor bedrijfshulpverlener (16 uur)

Doelgroep
Uw bedrijf of organisatie is betrokken bij het welzijn van de werknemers en volgt de wettelijke opleidingsverplichtingen. Elke werknemer waakt tijdens de uitvoering van de professionele activiteiten mee over de veiligheid en preventie. Indien er iets misloopt, is de bedrijfshulpverlener het eerste aanspreekpunt voor de te volgen acties te coördineren.

Doelstelling en inhoud
Een werkgever is verplicht, volgens het KB van 15/12/2010, een aantal werknemers in dienst te hebben die opgeleid zijn in het geven van eerste zorgen bij een ongeval of ziekte. Afhankelijk van de aard van de activiteiten, een risicoanalyse en het aantal werknemers, kan dit om 1 of meerdere personen gaan. Deze personen moeten een door de overheid erkende opleiding volgen: de bedrijfshulpverlener

In de basisopleiding bedrijfshulpverlener leert u het volgende:

  • De levensbedreigende toestand van personen te herkennen
  • De principes van eerste hulp toe te passen in afwachting van de hulpdiensten
  • Reanimatie (met gebruik van AED)
  • Herkennen van een aantal ziektebeelden
  • Breuken
  • Wondverzorging
  • Verbandleer
  • Evacuatietechnieken

De inhoud is bespreekbaar en aanpasbaar aan de wensen van het bedrijf en worden afgestemd op de risico’s die eigen zijn aan de organisatie.

Lesgevers
De opleidingen worden gegeven door ervaren verpleegkundigen of ambulanciers die hiervoor een training hebben genoten en die zich op frequente basis ook bijscholen. Tijdens de opleidingen worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld met steeds aandacht voor de realiteitszin.

Vragen?

Voor verdere inlichtingen of een vrijblijvende offerte opvragen kan u contact opnemen via wobra.dgh@campuspov.be