Drones

De terreinen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, gefaciliteerd door het WFIV vzw, is door het directoraat-generaal luchtvaart officieel erkend als RPAS oefenterrein (remote piloted air-system).

Skyes die instaat voor de luchtverkeerleiding boven België heeft boven het POV een permanente geografische UAS-zone geactiveerd tussen 0 en 400 voet AGL (Above Grond Level).

Geografische UAS-zones zijn gebieden waar drones niet of enkel onder bepaalde voorwaarden mogen vliegen, of waar een vliegtoelating vereist is om te mogen vliegen.  Wie wenst te vliegen in deze zone dient voor elke vlucht ten minste 5 dagen vooraf toestemming te vragen aan het WFIV.

De kaart met  UAS zones is te raadplegen via https://apps.geocortex.com/webviewer/?app=1062438763fd493699b4857b9872c6c4&locale=en

CityMesh NV is momenteel een safety-drone netwerk aan het uitrollen in België.  De drones worden vanop afstand bestuurd op vraag van politie- en brandweerkorpsen.   Op het POV staat een DiaB (Drone in a Box) van Citymesh opgesteld en heeft van het WFIV permanent de toelating om op te stijgen en te landen.     Voor vragen omtrent dit project kan u terecht bij Hans Similon – General Manager Citymesh Safetydrone via  hans.similon@citymesh.com