DGH – Opleiding noodplanning

Opleidingen noodplanning

In het kader van noodplanning organiseert WOBRA, in samenwerking met de diensten van de gouverneur, specifieke opleidingen.
Tweejaarlijks gaat de basisopleiding nood-en interventieplanning door. Deze opleiding richt zich tot noodplanningsambtenaren (NPA) en de andere leden van gemeentelijke veiligheidscellen (GVC). Ze geeft een basisinzicht in hoe noodplanning georganiseerd is in het algemeen, hoe disciplines zich specifiek voorbereiden op noodsituaties, wat de rol is van een gemeentelijke noodplanningsambtenaar, hoe je een oefening in mekaar steekt en draait… De meer specifieke informatie over deze opleiding wordt verspreid via de burgemeesters en de noodplanningsambtenaren van de gemeenten.

Jaarlijks is er een terugkomdag voor de NPA en de leden van de GVC. In de voormiddag staan we stil bij nieuwe ontwikkelingen binnen de noodplanning, in de namiddag organiseren we workshops ingevuld met thema’s die door de NPA zelf zijn aangegeven. Meer specifieke informatie over de terugkomdag loopt via de gemeentelijke NPA.
Tot slot: is er nood aan een opleiding crisisfunctionaliteiten binnen ICMS, BE-alert, Astrid of aan andere opleiding op maat, contacteer dan de dienst noodplanning van de gouverneur via fdoh.wvl@ibz.fgov.be