RaZ/basisopleiding/video’s

Om de cursisten voor te bereiden op onze praktijkproef zwemmen werd volgende film gemaakt  : https://vimeo.com/799605154 (Deze film is louter indicatief om de cursisten een beeld te geven van de zwemproef. Het is geen volledige weerslag van het volledige examenreglement)

Hieronder 2 video’s m.b.t. de meest courante communicatieprocedures (hoofdstuk 2) :

In kader van COVID-19 werden door de IKWV aangepaste reanimatieprocedures uitgewerkt. De opleiding Redder aan Zee heeft van deze procedures instructievideo’s gemaakt :