DGH – Bedrijfsopleiding Opfrissing bedrijfshulpverlener (4 uur)

Opfrissing voor bedrijfshulpverlener (4uur)

Doelgroep
De bedrijfshulpverlener is het eerste aanspreekpunt om de te volgen acties te coördineren. Deze hulpverlener moet jaarlijks een bijscholing van 4 uur volgen om het getuigschrift geldig te behouden.

Doelstelling en inhoud
Een werkgever is verplicht, volgens het KB van 15/12/2010, een aantal werknemers in dienst te hebben die opgeleid zijn in het geven van eerste zorgen bij een ongeval of ziekte: de bedrijfshulpverlener(s). In de heropfrissing herhaalt u alle aangeleerde handelingen en technieken. De bijscholing leidt tot een officiële verlenging van het reeds behaalde brevet.

In de bijscholing bedrijfshulpverlener herhaalt u het volgende:

  • De levensbedreigende toestand van personen te herkennen
  • De principes van eerste hulp toe te passen in afwachting van de hulpdiensten
  • Reanimatie (met gebruik van AED)
  • Herkennen van een aantal ziektebeelden
  • Breuken
  • Wondverzorging
  • Verbandleer
  • Evacuatietechnieken
  • Vragen uit de groep

De inhoud is bespreekbaar en aanpasbaar aan de wensen van het bedrijf en worden afgestemd op de risico’s die eigen zijn aan de organisatie.

Lesgevers
De opleidingen worden gegeven door ervaren verpleegkundigen of ambulanciers die hiervoor een training hebben genoten en die zich op frequente basis ook bijscholen. Tijdens de opleidingen worden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld met steeds aandacht voor de realiteitszin.

Vragen?

Voor verdere inlichtingen of een vrijblijvende offerte opvragen kan u contact opnemen via wobra.dgh@campuspov.be