DGH – 5 jaarlijkse evaluatie

5 Jaarlijkse evaluatie voor professionele hulpverlener – ambulanciers
Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening van Wobra is erkend (wettelijk erkend door het MB van 22 december 1998 en het KB van 6 juli 1999). Voor de 5 jaarlijkse evaluatie van hulpverlener-ambulancier zijn we partner van FOD Volksgezondheid om dit te organiseren in de provincie West-Vlaanderen.

Deelnemingsvoorwaarden
Elke hulpverlener-ambulancier dient om de 5 jaar zijn geldige badge te verlengen. Voorwaarde om deel te mogen nemen aan deze proef is dat u jaarlijks 24 uur permanente vorming heeft gevolgd. Vanaf 96 uur mag een ambulancier deelnemen aan zijn eerste evaluatie.

Inhoud van de evaluatie
De evaluatie bestaat uit 3 proeven namelijk:

  • CPR volwassen
  • CPR Baby
  • Casestudy

De kandidaat dient voor elk onderdeel geslaagd te zijn om een gunstige beoordeling te krijgen. Bij het vervallen van de badge dient men steeds 120 uur permanente vorming te bewijzen. De school reikt een attest uit dat de ambulancier nodig heeft om de verlenging van de badge aan te vragen bij FOD Volksgezondheid.

Indien er een negatieve beoordeling wordt gegeven, mag de ambulancier vanaf dit moment niet meer worden ingezet in de erkende dienst 112.

Plaats van de 5 jaarlijkse evaluatie
De evaluatie vindt maandelijks plaats op de campus POV te Zedelgem. Dit kan zowel op een avond of op een zaterdag zijn.
De kandidaten voor de 5 jaarlijkse evaluatie kunnen enkel worden ingeschreven door de verantwoordelijke van de erkende dienst.
Twee weken vooraf wordt de verantwoordelijke op de hoogte gebracht met de uurregeling waarop de deelnemende ambulanciers worden verwacht. Voordat de deelnemende ambulancier zijn evaluatie kan afleggen dient hij/zij eerst zijn/haar identiteitskaart en badge voor te leggen om zichzelf te identificeren.

Attest gunstige beoordeling – ambulancier en badge 112

Na een gunstige beoordeling van de evaluatie verkrijgt uw verantwoordelijke vanuit de school een attest. Met dit attest kunt u een aanvraag van verlenging badge 112 aanvragen bij de Federale overheidsdienst Volksgezondheid. De  documenten vindt u terug op de website

Vragen?

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met het secretariaat van Wobra via email wobra.dgh@campuspov.be of telefoon 050 36 69 93.