Partners

Facilitaire partnersWFIV vzw


De faciliterende vzw die instaat voor de algemene diensten en het beheer van de infrastructuur


Provinciebestuur West-Vlaanderen


dat instaat voor de ter beschikkingstelling van de kazernesite en en de aankoop van de uitbreidingsgronden

4 stichtende leden en hoofdpartners in POV.BWVV

Brandweervereniging West-VlaanderenIMDH vzw

Instituut voor medische dringende hulpverlening


Wobra VZW

West-Vlaams Opleidingscentrum voor brandweer-, reddings- en ambulancediensten


WPS vzw

West-Vlaamse Politieschool

Overige partners


Howest


die in het academiejaar 2013-2014 met de "professionele bachelor toegepaste architectuur" een bijdrage leverde aan de architecturale visievorming voor de duurzame ontwikkeling van het POV.

VLM

waarmee binnen een landinrichtingsproject zal gezorgd worden voor een duurzame en landschappelijke inpassing van de ganse Campus POV