DGH – Permanente vorming

Permanente vorming voor professionele hulpverlener – ambulanciers

Het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening van Wobra is erkend (wettelijk erkend door het MB van 22 december 1998 en het KB van 6 juli 1999). Voor de permanente vorming van hulpverlener-ambulancier zijn we partner van FOD Volksgezondheid om dit te organiseren in de provincie West-Vlaanderen.

 

Deelnemingsvoorwaarden

U bent in het bezit van een geldig brevet van hulpverlener-ambulancier en u beschikt over een geldige badge 112. Een gebrevetteerde ambulancier dient verplicht jaarlijkse 24 uur permanente vorming te volgen.

 

Inhoud van de opleiding

De inhoud van de 20 uur permanente vorming wordt bepaald in de opleidingsraad dringende geneeskundige hulpverlening van Wobra. Er wordt gestreefd naar een divers aanbod van topics. Als school willen we de ambulancier op een gepaste wijze bijscholen qua kennis en vaardigheden in de nieuwste medische ontwikkelingen in de medische wereld. De erkende diensten dienen jaarlijks zelf 4 uur vrij in te vullen.

 

Plaats van de opleiding

De permanente vorming vindt jaarlijks op verschillende locaties in de provincie West-Vlaanderen plaats. Dat kan centraal op de campus POV zijn alsook decentraal in diverse opleidingscentra van de brandweerkazernes en een Rode Kruis locatie. U kunt kiezen tussen weekdag –avond – zaterdagopleiding.

 

Inschrijven en aanwezigheid van de permanente vorming

Via het digitaal platform Magenta kunt u zich zelf inschrijven of via de verantwoordelijke van uw erkende dienst. U kunt zich enkel inschrijven in het lescentrum waartoe u behoort. Uw aanwezigheid is pas geldig nadat u een handtekening heeft geplaatst op de aanwezigheidslijst na afloop van de permanente vorming. Gebeurt dit niet, dan worden de uren niet geregistreerd.
Gemiste modules moeten ingehaald worden, bij voorkeur in het eigen lescentrum. Indien u niet aanwezig kunt zijn voor een PV, dient u de verantwoordelijke van uw organisatie te verwittigen.

 

Extra bijscholingen

Daarnaast organiseren de 112-diensten bijkomende lessen die in aanmerking komen voor de facultatieve permanente vormingsuren. De erkenning van deze opleidingsuren gebeurt in de opleidingsraad DGH.

 

Vragen?

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met het secretariaat van Wobra via email wobra.dgh@campuspov.be of telefoon 050 36 69 93.