FGA

Welkom in het Provinciaal opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten.

De competentietest, waaraan u deelneemt, bestaat uit 60 meerkeuzevragen, slechts 1 antwoord is correct.
Deze test is een persoonlijk werk, u mag dus niet spieken. U mag geen rekenmachine of smartphone of andere apparaten gebruiken tijdens de test. Voor elk juist antwoord krijgt u 1 punt. Voor elk fout antwoord wordt er 1/3de punt afgetrokken als giscorrectie.
U bent geslaagd als u 50 % behaalt op de totale competentietest.
Voor de test is maximum 1u30 voorzien.
Wij kunnen inhoudelijk geen vragen beantwoorden, praktische vragen kunnen gesteld worden.

Indien u vroeger klaar bent mag u de zaal, in stilte, verlaten.

Indien u meer kladpapier wenst vragen wij uw hand op te steken om de andere deelnemers niet te storen.

Als er geen vragen meer zijn mag u beginnen aan de test.

Wij wensen u veel succes!