DGH – Opleiding evacuatieziekenhuis

Bedrijfsopleiding ziekenhuis evacuatie

Verpleeg- en zorginstellingen moeten voldoen aan strenge veiligheidscriteria op het vlak van brandveiligheid, minimale veiligheidsuitrusting. Ze moeten beschikken over een noodplan. Voorschriften en plannen zijn echter niet voldoende, ze moeten ook worden ingeoefend. Oefenen in realistische omstandigheden is echter geen sinecure. Voor het nut van het oefenen is het niet aangewezen om op het werkveld zelf te oefenen. Er moet voorzichtig worden omgegaan met kwetsbare patiënten. Zeker wanneer het gaan om evacuaties.
Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (vzw WOBRA) heeft het initiatief genomen om aan deze nood te voldoen door de uitbouw van een oefeninfrastructuur verpleeg- en zorginstellingen.

Doelstellingen en inhoud
De opleiding, evacuatie van een verzorgingsinstelling, richt zich specifiek op deze instellingen waar hulpbehoevende patiënten verblijven en waar een evacuatie noodzakelijk is bij brand of rookontwikkeling. De deelnemers krijgen de kans om een verpleegafdeling te evacueren in reële omstandigheden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van rook-, geluid- en geur effecten om een brand zo realistisch mogelijk na te bootsen.

 •  Aanleren van belangrijke principes rond evacuatie
 •  Aanleren van de verschillende soorten evacuaties
 •  Aanleren van de taken van een evacuatieverantwoordelijke
 •  Aanleren van het gebruik van verschillende soorten evacuatietechnieken en middelen
  o Draagstoel
  o Deken
  o Schepbrancard
  o Rescue sheet
  o Evac chair
 • De taken van de eigen interventieploeg inoefenen
 • De gevaren goed leren inschatten en aanleren vanaf wanneer de evacuatie niet meer veilig is voor de eigen interventieploeg
 • Het aanleren hoe een correcte sweeping van de afdeling uit te voeren.

Gebruik makend van poppen met een realistisch gewicht verdeeld in een 10 tal ziekenhuiskamers kunnen de verschillende evacuatietechnieken geoefend worden. De afdeling laat toe om zowel een horizontale en/of verticale evacuatie te trainen. De cursisten krijgen daarbij de mogelijkheid om enkele hulpmiddelen te leren gebruiken.

Het blussen van de brand wordt gesimuleerd gebruik makende van de kleine blusmiddelen beschikbaar in alle instellingen. De met perslucht gevulde blustoestellen geven de mogelijkheid om een bluspoging te ondernemen zonder schade te berokkenen aan de infrastructuur.
Deze opleiding heeft niet als doelstelling het gebruik van kleine blusmiddelen aan te leren. De cursisten zijn geacht deze techniek te kennen alsook voldoende kennis te hebben over hun eigen evacuatieplan. Voor de opleiding kleine blusmiddelen, verwijzen we de cursisten door naar een specifieke opleiding daaromtrent.

Lesgevers
De opleidingen worden gegeven door ervaren verpleegkundigen of ambulanciers die ook actief zijn binnen de brandweer en hiervoor een training hebben genoten.

Vragen?

Voor verdere inlichtingen of een vrijblijvende offerte opvragen kan u contact opnemen via wobra.dgh@campuspov.be