RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module2

MODULE II: UITVOERINGSTECHNIEKEN (100 punten)

Deze module bestaat uit het correct kunnen toepassen van verschillende reddings- en uitvoeringstechnieken (zoals bv. bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen, transporttechnieken, knopenleer, reddersprong, …)  alsook het correct gebruik van specifieke reddingsmiddelen (zoals bv. rescue tube, …).

Deze technieken werden als volgt opgedeeld :

  • Natte technieken : af te leggen in het zwembad tijdens de praktijklessen, zie hiervoor de jaarplanning;
  • Droge technieken : af te leggen op de campus POV te Zedelgem tijdens de campusdagen;

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “hoger redder” krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van knopenleer.

Om te slagen voor deze module dienen de kandidaten minstens 50% te behalen voor elk onderdeel van deze module.

Examenprocedure en richtlijnen m.b.t. het evalueren van module 2 :

Examenprocedure module 2 natte technieken (NT)

Richtlijnen m.b.t. het evalueren van module 2 (NT)

Richtlijnen m.b.t. evalueren van module 2 (DT)