RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module2

MODULE II: UITVOERINGSTECHNIEKEN (100 punten)

Deze module bestaat uit het correct kunnen toepassen van verschillende reddings- en uitvoeringstechnieken (zoals bv. bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen, transporttechnieken, knopenleer, reddersprong, …)  alsook het correct gebruik van specifieke reddingsmiddelen (zoals bv. rescue tube, …).

Deze technieken werden als volgt opgedeeld :

  • Natte technieken : af te leggen in het zwembad tijdens de praktijklessen, zie hiervoor de jaarplanning;
  • Droge technieken : af te leggen op de campus POV te Zedelgem tijdens de campusdagen;

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “hoger redder” krijgen vrijstelling voor deze module met uitzondering van knopenleer.

Om te slagen voor deze module dienen de kandidaten minstens 50% te behalen voor elk onderdeel van deze module. Cursisten die niet geslaagd zijn voor één of meerdere onderdelen van een module dienen een herexamen af te leggen voor alle onderdelen van die module.

Examenprocedure en richtlijnen m.b.t. het evalueren van module 2 :

Examenprocedure module 2 natte technieken (NT)

Richtlijnen m.b.t. het evalueren van module 2 (NT)

Richtlijnen m.b.t. evalueren van module 2 (DT)