RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module5

MODULE V: LOOPPROEF (100 punten)

De loopproef dient te worden afgelegd op de looppiste van de campus POV te Zedelgem. De vervroegde loopproeven grijpen plaats te Koksijde (Hazebeekstraat te 8670 Koksijde) en te Zedelgem (Campus POV).

Leeftijdsgroep 16j t.e.m. 19j :

  • Vrouwen dienen 2100m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00″.
  • Mannen dienen 2700m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00”.

Leeftijdsgroep 20j t.e.m. 29j :

  • Vrouwen dienen 2200m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00″.
  • Mannen dienen 2400m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00”.

Leeftijdsgroep 30j t.e.m. 39j :

  • Vrouwen dienen 2000m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00″.
  • Mannen dienen 2300m te lopen in een tijd van minder dan of gelijk aan 12’00”.

Aan de hand van een progressieve puntentabel zullen cursisten die sneller lopen een hogere puntenscore behalen.

Puntentelling :

tijd
punten
< 10’06”
100
van 10’06” tot en met 10’25”
90
van 10’26” tot en met 10’45”
80
van 10’46” tot en met 11’10”
70
van 11’11” tot en met 11’35”
60
van 11’36” tot en met 12’00”
50

Opmerking

  • De loopproef dient aaneensluitend en zonder onderbrekingen te worden uitgevoerd.
  • Het niet uitvoeren van de proef volgens de vooropgestelde modaliteiten kan aanleiding tot straftijden en/of sancties.
  • Ons huishoudelijk reglement voorziet voor alle tijdsgebonden proeven een tijdsafwijking van 1,00 seconde.
  • Het is de leeftijd op het moment van het afleggen van de loopproef dat telt.