RaZ/postoverste/toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden :

  • De kandidaten komen slechts in aanmerking indien ze minstens twee kalenderjaren in dienst zijn geweest, en dit voor een aanstellingsperiode van minstens één maand per kalenderjaar. Dit wil zeggen dat module I (competenties) en module II (vaarproef) ten vroegste afgelegd kan worden op het einde van de aanstellingsperiode van het tweede kalenderjaar.
  • De kandidaten kunnen slechts toegelaten worden tot het examen na een verklaring van de hoofdredder dat de kandidaten strikt voldoen aan module I competentie A: sociale vaardigheden
  • De kandidaten kunnen slechts toegelaten worden tot het examen na een positief advies van de hoofdredder dat voortkomt uit een eerste screening van module I competentie B: kennis en vaardigheden, module I competentie C: pedagogisch, en module II Vaarproef.
  • De kandidaten kunnen slechts toegelaten worden na een verklaring op eer dat ze het reddersmateriaal veilig en met respect zullen hanteren, meer specifiek de reddingsboten en motoren.