RaZ/bekwaamheidsproef/inschrijven&data

Data

De bekwaamheidsproeven 2023 zullen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, plaatsgrijpen op onderstaande data :

  • 8/10/23 (herexamen op 22/10/23)
  • 22/10/23 (herexamen op 3/12/23)
  • 3/12/23 (herexamen op 23/03/24)

Locaties :

  • De reanimatieproeven zullen plaatsgrijpen op de campus POV te Zedelgem (8-15u20)
  • De zwemproeven zullen plaatsgrijpen in Lago Olympia te Brugge (16-19u)

Hoe moet je inschrijven ?

Inschrijven voor de bekwaamheidsproeven is enkel nog mogelijk op aanvraag. Stuur hiervoor een e-mail naar redderaanzee@campuspov.be. In functie van de beschikbare plaatsen zal dan bekeken worden op welke datum de proef kan worden afgelegd.

Hoe, wanneer en het bedrag dat je dient te betalen?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 55 EUR en dient gelijktijdig bij de online inschrijving te worden overgemaakt. Stort via een overschrijving 55 EUR op rekeningnummer IBAN: BE55 0680 5130 5044 (WOBRA vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem). Vermeld duidelijk op het overschrijving bij de mededeling : FAMILIENAAM, voornaam en geboortedatum van de kandidaat

Hoe weet je dat je bent ingeschreven ?

Een kandidaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet! De kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn zullen van het WOBRA secretariaat, na controle, een e-mail ontvangen. Enkel die kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn (en dus een bevestigingsmail hebben ontvangen) worden tot de bekwaamheidsproeven toegelaten!

Het WOBRA secretariaat heeft ong. 1 week  nodig om alle gegevens te verwerken. Gelieve het WOBRA secretariaat te contacteren indien na je deze periode geen bevestigingsmail hebt ontvangen.

Wat als je “slaagt” of “niet slaagt”?

Indien je slaagt bekom je een bekwaamheidsgetuigschrift voor 3 jaar.

Indien je niet slaagt heb je recht op een herexamen, binnen de bestaande examenplanning. Niet slagen voor het herexamen resulteert in een niet toekennen van een geldig bekwaamheidsgetuigschrift. De herexamens, met uitzondering van de laatste bekwaamheidsproef, grijpen plaats op de eerstvolgende datum van de reguliere bekwaamheidsproef.

Kandidaten die in het bezit zijn van het getuigschrift postoverste en die tijdens de voorbije zomer minstens één maand als postoverste werden aangesteld krijgen bij niet slagen voor het herexamen nog een extra kans.

De kandidaten, die niet slagen na herexamen kunnen zich wel nog inschrijven voor een nieuwe bekwaamheidsproef voor zover er nog reguliere bekwaamheidsproeven zijn voorzien en hierop nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Sedert de bekwaamheidsproeven 2022/2023 bedraagt de geldigheidsduur van de bekwaamheidsgetuigschriften 3 kalenderjaren. Voorbeeld : Kandidaten die in het najaar van 2022 de bekwaamheidsproef hebben afgelegd (en hiervoor zijn geslaagd) bekomen een bekwaamheidsgetuigschrift geldig tot en met 2025.

Wanneer behoor ik tot de “facultatieve groep” en uitzonderingsgroep ?

Behoren automatisch tot de facultatieve groep : de hoofdredders, de adjunct-hoofdredders en de leden van de vaste kern . Voor deze groep zal een afzonderlijke sessie worden georganiseerd op zaterdag 20/04/24. Het vervroegd afleggen van bekwaamheidsproeven tijdens de reguliere data is altijd mogelijk.

Om te kunnen worden opgenomen in de uitzonderingsgroep moet men kunnen aantonen dat men niet kan aanwezig zijn op de reguliere bekwaamheidsproeven gedurende de periode oktober – december 2023. Het nodig bewijsmateriaal dient voorafgaandelijk te worden opgestuurd naar nick.goethals@campuspov.be. In functie van de beschikbare plaatsen zullen deze kandidaten worden toegevoegd aansluitend aan de praktijkexamens van de basisopleiding 2023-2024 (in maart 2024).