Redder aan zee /basisopleiding/zeezwemproef

Zeezwemproeven

In de zomerperiode van 2024 zullen er 3 zeezwemproeven worden georganiseerd :

  • ZZP juli 2024 : woensdag 10/07 (reservedatum vrijdag 12/07)
  • ZZP augustus 2024 : maandag 12/08 (reservedatum 17/08)
  • ZZP september 2024 : zaterdag 07/09 (reservedatum 14/09)

De zeezwemproeven grijpen enkel plaats onder voorbehoud van gunstig weer. Bij ongunstig weer wordt de zeezwemproef verplaatst naar de respectievelijke reservedatum. Zo is er voor elke zeezwemproef een reservedatum vermeld. Gelieve hier rekening mee te houden!

De zeezwemproeven zullen plaatsgrijpen te Westende, telkens in de ochtend voorafgaand aan de opening van de strandreddingsdienst.

Cursisten van de basisopleiding 2023-2024 die geslaagd zijn voor de praktijkexamens bekomen het “attest 2024”. Deze cursisten moeten in de zomerperiode van 2024 hun zeezwemproef afleggen (examen + eventueel herexamen) . Na slagen voor de zeezwemproef bekomen deze cursisten het brevet “Redder aan Zee”.

Alle cursisten die in 2024 hun zeezwemproef dienen af te leggen zullen begin mei 2024 van het WOBRA, via e-mail, de link ontvangen om zich hiervoor in te schrijven. Contacteer het WOBRA secretariaat indien u geen e-mail zou ontvangen hebben. 

Cursisten die niet slagen voor de zeezwemproef, en die nog een herexamen moeten afleggen, dienen, binnen de 10 dagen na de publicatie van het examenresultaat, te laten weten op welke datum zij het herexamen wensen af te leggen. Hiervoor dient men een e-mail te sturen naar redderaanzee@campuspov.be.

Zeezwemlessen

Voorafgaand aan de zeezwemproeven zal de opleiding Redder aan Zee 2 voorbereidende zeezwemlessen organiseren en dit op volgende data :

  • zaterdag 22/06 : 10u30-12u30 (reservedatum 29/06)
  • woensdag 24/07 : 10u30-12u30 (reservedatum 27/07)

De zeezwemlessen grijpen enkel plaats onder voorbehoud van gunstig weer. Bij ongunstig weer wordt de zeezwemles verplaatst naar de respectievelijke reservedatum. Gelieve hier rekening mee te houden!

De cursisten zullen in de loop van mei de link ontvangen om zich voor deze lessen in te schrijven.

Wacht niet tot deze lessen om je voor te bereiden op de zeezwemproef. Blijf verder lopen en zwemmen. We gaan jullie ook nog trainingsschema’s bezorgen om op zelfstandige basis verder te trainen.

Beschrijving van de zeezwemproef :

Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers (kijkend) naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. De boot moeten ze ronden (in de richting mee met de stroom) en vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen.

De cursisten zwemmen voor een 2e maal rond de boot (in de richting mee met de stroom). Wanneer ze voor de 2e keer voorbij de boot komen, zwemmen ze in ruglingse houding (enkel benen) naar de kust toe. Beide polsen dienen duidelijk uit het water te worden gehouden (simulatie van het redden van een drenkeling). Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en lopen naar de aankomstzone. Ook tijdens het lopen in het water naar de aankomstzone dienen de handen uit het water gehouden te worden. Ter hoogte van de jury wordt de eindtijd genoteerd

Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt : 

Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd.

De opleidingsdirecteur beslist na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Uiterlijk 1u voorafgaand aan de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (Facebook) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.