Redder aan zee /basisopleiding/zeezwemproef

De zeezwemproef van 02/09/23 zal behoudens onvoorziene omstandigheden kunnen plaatsgrijpen. Alle info werd via e-mail aan de deelnemers bezorgd.

Update Zeezwemproeven

In de zomerperiode van 2023 zullen er 3 zeezwemproeven worden georganiseerd :

  • ZZP juli 2023 : maandag 10 juli (reservedatum vrijdag 14 juli)
  • ZZP augustus 2023 : woensdag 9 augustus (reservedatum zaterdag 12 augustus)
  • ZZP september 2023: zaterdag 2 september (reservedatum zaterdag 9 september)

De opleidingsraad “Redder aan Zee” heeft op 17/05/22 beslist dat de cursisten vanaf de nieuwe basisopleiding (2022-2023) hun zeezwemproef zullen moeten afleggen in het attestjaar.

Cursisten van de basisopleiding 2022-2023 die slagen voor de praktijkexamens, bekomen het attest 2023. Deze cursisten moeten in de zomerperiode van 2023 hun zeezwemproef afleggen (examen + eventueel herexamen) . Na slagen voor de zeezwemproef bekomen deze cursisten het brevet “Redder aan Zee”.

Alle cursisten die in 2023 hun zeezwemproef dienen af te leggen hebben van het WOBRA via e-mail de link ontvangen om zich hiervoor in te schrijven. Contacteer meteen het WOBRA secretariaat indien u geen e-mail zou ontvangen hebben. 

Cursisten die niet slagen voor de zeezwemproef, en die nog een herexamen moeten afleggen, dienen zich in te schrijven om het herexamen af te leggen tijdens één van de volgende bekwaamheidsproeven. Deze cursisten dienen tegen uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de respectievelijke herexamendatum hiervoor een e-mail te sturen naar redderaanzee@campuspov.be.

Beschrijving van de proef :

Op startsignaal lopen de kandidaten vanaf een gezamenlijke startplaats naar zee toe. In functie van wind en stroming bepalen ze vrij hun zwemkoers (kijkend) naar een boot, die op ongeveer 200 meter van de waterlijn is aangemeerd, en die ze moeten ronden. De boot moeten ze ronden (stroomafwaarts) en vervolgens zwemmen ze terug naar het strand. Eenmaal op het strand lopen de kandidaten naar en rond de startplaats (mast), om vervolgens een tweede keer dit parcours af te leggen.

De cursisten zwemmen voor een 2e maal rond de boot (stroomafwaarts). Wanneer ze voor de 2e keer voorbij de boot komen, zwemmen ze in ruglingse houding (enkel benen) naar de kust toe. Beide polsen dienen duidelijk uit het water te worden gehouden (simulatie van het redden van een drenkeling). Pas op heuphoogte draaien de kandidaten zich om en lopen naar de aankomstzone. Ook tijdens het lopen in het water naar de aankomstzone dienen de handen uit het water gehouden te worden. Ter hoogte van de jury wordt de eindtijd genoteerd

Door het niet naleven van de opgelegde modaliteiten, riskeren de kandidaten 30 seconden straftijd per overtreding.

Een kandidaat slaagt : 

Wanneer de proef volledig wordt afgelegd volgens de modaliteiten zoals hiervoor beschreven en dit binnen een vooropgestelde tijdslimiet. Deze tijdslimiet is een variabel gegeven en wordt per proef in functie van wind, stroming en golfslag telkens opnieuw bepaald. Wie niet slaagt in de zeezwemproef heeft recht op een herexamen. Het niet slagen voor het herexamen betekent automatisch dat de betrokken kandidaat voor het geheel van de opleiding niet is geslaagd.

De opleidingsdirecteur beslist na de nodige adviezen te hebben ingewonnen of de proef op de voorgestelde datum al dan niet kan plaatsgrijpen. Wanneer door omstandigheden de proef dient te worden afgelast wordt er zo spoedig mogelijk een vervangdatum via de site medegedeeld. Uiterlijk 1u voorafgaand aan de zeezwemproef verschijnt een last minute bericht (website, Facebook en Twitter) om mee te delen of de zeezwemproef al dan niet zal plaatsgrijpen.