Redder aan zee /basisopleiding/praktijk

Inhoud

Het praktisch deel van de opleiding bestaat uit volgende onderdelen :

 • Strandlessen (eerste 4 praktijklessen van de opleiding, op het strand) :
  • Kennismaking met strandgebeuren;
  • Uitleg, demonstratie en aanleren van correct gebruik van diverse middelen die op het strand aanwezig zijn;
  • Fysieke oefeningen : lopen op strand en in branding, in zee leren zwemmen, kracht, core stability, … ;
 • Praktijklessen in zwembad (14 praktijklessen in het zwembad):
  • Het voorbereiden van de kandidaten op een continue, complexe reddingsproef;
  • Het aanleren van het correct gebruik van rescue-tubes en andere reddingsmiddelen die op het strand ter beschikking van de redders worden gesteld;
  • Aanleren van volgende technieken: bevrijding, vervoer, transport, eendenduik , reddersprong en knopenleer.
 • Praktijksessies en campusdagen (3 halve dagen op de campus POV te Zedelgem) :
  • Strandgerichte workshops zoals communicatie en correct gebruik radiocommunicatiemateriaal, omgaan met agressie, …;
  • Praktijk reanimatie en EHBO (algemeen en strand specifiek)
 • Examens en herexamens voor alle praktijkonderdelen :

Het praktisch deel van de basisopleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen gevolgd door een zeezwemproef (tijdens de zomermaanden).Om de cursisten verder te ondersteunen in het zwemmen in zee en de verplichte zeezwemproef wordt 1 à 2 weken voorafgaand aan de zeezwemproef een zeezwemles georganiseerd.

Slagen voor de praktijkexamens

Om te slagen moet de cursist :

 • Slagen voor Module I
 • 50% behalen voor elk onderdeel van Module II (= slagen voor module II)
 • 60% behalen voor Module III (= slagen voor module III)
 • 50% behalen voor Module IV (attitude)
 • Slagen voor Module V

Cursisten die niet slagen voor één of meer modules worden toegelaten tot het herexamen. Het herexamen bestaat uit het afleggen van alle modules waarvoor men niet was geslaagd.

De cursist die naar aanleiding van de praktijkexamens niet geslaagd is, maar wel 50% behaalde in het theoretisch gedeelte geniet een blijvende vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding.

Kandidaten die slagen voor de praktijkexamens worden toegelaten tot de zeezwemproef.

Belangrijke informatie omtrent de minimale aanwezigheden in kader van module IV attitude

Er wordt in de opleiding “Redder aan Zee” zeer veel aandacht besteed aan stiptheid, hoffelijkheid, sociale omgang, motivatie, correct uitvoeren van opgelegde opdrachten, correcte communicatie zowel voor wat betreft de de verbale als de professionele communicatie. Redders worden gedurende de ganse opleiding erop gewezen dat zij de toekomstige ambassadeurs zijn van onze Vlaamse stranden in het algemeen, de provincie West-Vlaanderen en de kustgemeenten in het bijzonder.

De cursisten dienen in eerste instantie aan alle praktijklessen deel te nemen. Er zijn in totaal 18 praktijklessen (4 op het strand + 14 in het zwembad), aangevuld met praktijksessies op de campus. Elke praktijkles is op één of andere manier belangrijk en vormt een bouwsteen voor de daaropvolgende lessen.

Het kan altijd gebeuren dat je op een praktijkles niet kan aanwezig zijn. Deze afwezigheden dienen voorafgaandelijk aan de geplande activiteit te worden geregistreerd in ons online afwezigheidsformulier, zoals gecommuniceerd tijdens het online onthaalmoment.

Alle nieuwe cursisten dienen sowieso minstens de helft van de praktijklessen fysiek te volgen (= 9 van de 18 lessen). Dit heeft te maken met één van onze examenonderdelen “attitude”. Om de cursisten op een correcte manier te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat we ze verschillende praktijklessen ook effectief aan het werk zien.

Cursisten met vrijstellingen (bv. Hoger Redder, vrijstelling theorie) en cursisten die op hogeschool/universiteit studeren dienen minstens 5 praktijklessen fysiek te volgen. In overleg met de centrumverantwoordelijke wordt bekeken welke lessen eventueel op zelfstandige basis kunnen worden uitgevoerd en welke lessen men best wel aanwezig is.

Het niet behalen van het minimale aantal praktijklessen resulteert in een onvoldoende voor “attitude”. Door een onvoldoende voor “attitude” kan de betrokken kandidaat niet deelnemen aan de praktijkexamens zwemmen.