Redder aan zee /basisopleiding/planning

De basisopleiding voor het cursusjaar 2023-2024 start op vrijdag 18/08/23 (18u30 – 20u30) met een online onthaalmoment.

De eerste 4 praktijklessen (19/08, 26/08, 2/09 en 09/09) zullen onder voorbehoud van goed weer plaatsgrijpen op het strand te Westende. De praktijkuren voor deze strandlessen zijn als volgt :

  • Centrum Oostende : 10-12u
  • Centrum Brugge : 13-15u
  • Centra Koksijde en Kortrijk : 16-18u

Vanaf het weekend van 16/09 grijpen de praktijklessen plaats in het zwembad. Hierbij worden de cursisten opgedeeld in 2 groepen. Groep 1 heeft praktijkles gedurende het 1e lesuur, groep 2 in het 2e lesuur). Vanaf het 1e weekend van december (herexamen module 2 NT) krijgen alle cursisten (in hun respectievelijke centrum) samen 2u aaneensluitend les.

Lessenroosters :

AANDACHTDe lessenroosters worden steeds gepubliceerd onder voorbehoud en kunnen wegens onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd.