RaZ/basisopleiding/praktijkexamen/module3

MODULE III: PRAKTIJKEXAMEN REANIMATIE EN EHBO (100 punten)

Om voor deze module te slagen dient een kandidaat minstens 60% te behalen voor het geheel van module III ( waarbij een minimumscore voor Deel 1 reanimatie: 80/130 en een minimumscore voor Deel 2 EHBO : 10/20). Bij niet slagen voor het examen dient op het voorziene herexamen de volledige module te worden afgelegd. De eindscore wordt na het (her)examen herleid van 150 naar 100 punten.