Redder aan zee /basisopleiding/inschrijven

De inschrijvingen voor de basisopleiding 2024-2025 zijn geopend.

Om vragen van cursisten en ouders te beantwoorden organiseren we 2 online infomomenten :

2/07/24 om 18u30 : deelnemen kan via deze link

13/08/24 om 18u30 : deelnemen kan via deze link

Toelatingsvoorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2024;
 • Door arts onderzocht en medisch geschikt bevonden voor het uitvoeren van zware fysieke inspanningen;

Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde ” minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2024″ betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2025 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2025 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

Inschrijven

Inschrijvingsprocedure 2024-2025

Stap 1 :

In stap 1 dient u 2 formulieren in te vullen :

 • Formulier 1 : Online inschrijvingsformulier
 • Formulier 2 : Inschrijvingsformulier incl. doktersattest (zie document in bijlage)

Formulier 1

Bepaal eerst en vooral de maat van je zwemshirt. Matentabel zwemshirt: enkel beschikbaar in XS/S/M/L

Vallen je afmetingen tussen 2 maten, neem dan de kleinste maat van de 2. Omwisselingen zijn nadien niet meer mogelijk!!

=> Vul het formulier 1 in : Inschrijvingslink Redder aan Zee 2024-2025

Formulier 2

Druk het formulier 2 af (=document met doktersattest, zie bijlage bij deze procedure) en laat het invullen door een arts. Vergeet niet ditzelfde document te ondertekenen waarbij men verklaart vlot en zonder onderbrekingen 400m te kunnen zwemmen, kennis te hebben genomen van de gepubliceerde info over de opleiding en de privacyverklaring. Kandidaten jonger dan 18 jaar dienen het document ook te laten ondertekenen door ouder of voogd.

Opgelet: uw gegevens via het online inschrijvingsformulier blijven 10 werkdagen geldig, indien wij binnen die periode uw documenten (stap 3) niet ontvangen hebben, vervalt uw inschrijving.

Stap 2:

Stort via een overschrijving 340 EUR op rekeningnummer :

 • IBAN: BE55 0680 5130 5044

 (WOBRA vzw, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem).

Vermeld duidelijk op het overschrijvingsformulier bij de mededeling : 

 •  RaZ – FAMILIENAAM, voornaam van de kandidaat.

Inschrijvingen en betalingen dienen te gebeuren vóór 24/08/2024 (eerste les).

Na deze datum is inschrijven enkel mogelijk mits het betalen van een administratieve meerkost van 10 EUR ( zonder meerkost = betalingen waarvan de valutadatum bij WOBRA uiterlijk op 26/08/24 valt).

Heb je vrijstellingen dan is het inschrijvingsbedrag 310 EUR :

 • Vrijstelling Hoger Redder
 • Vrijstelling theorie

Cursisten die tijdens de opleiding een herexamen moeten afleggen dienen een deelnamekost van 25 EUR/herexamen te betalen. Dit bedrag dient ter plaatse betaald te worden.

Stap 3:

Zorg ervoor dat u volgende documenten digitaal beschikbaar hebt (duidelijk leesbaar en horizontaal scannen):

 • Scan/foto van ondertekend inschrijvingsformulier (formulier 2);
 • Scan/foto van betalingsbewijs;
 • Scan/foto beide zijden identiteitskaart;

Voor de kandidaten met vrijstelling: (indien u hierover beschikt);

 • Scan/foto vrijstelling theorie
 • Scan/foto brevet “hoger redder”
 • Scan/foto andere vrijstellingsattesten.

Mail alle documenten in één e-mail naar redderaanzee@campuspov.be

Stap 4:

Na controle van de ontvangen documenten door het WOBRA secretariaat, ontvangt u een bevestiging of u rechtmatig bent ingeschreven.

 OPGELET!

Een kandidaat is pas rechtmatig ingeschreven wanneer hij/zij aan alle voorwaarden voldoet en bovenstaande inschrijvingsprocedure correct volgt!

De kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn zullen van het WOBRA secretariaat, na controle, een e-mail ontvangen. Enkel die kandidaten die rechtmatig ingeschreven zijn (en dus een bevestigingsmail hebben ontvangen) worden tot de lessen toegelaten!

Het WOBRA secretariaat heeft ong. 2 weken nodig om alle gegevens te verwerken. Gelieve het WOBRA secretariaat pas te contacteren indien na je deze periode geen bevestigingsmail hebt ontvangen.

Vrijstellingen

Wobra kandidaten die in het verleden slaagden voor de theorie maar niet voor de praktijk bekomen bij een nieuwe inschrijving een vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “Hoger Redder” bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 6 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II. Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer en praktijk reanimatie (module III).  Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n). Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten met een getuigschrift “ bachelor in de geneeskunde”, getuigschrift “ bachelor in de verpleegkunde” of geldig brevet van “hulpverlener- ambulancier” bekomen, op basis van een eerder verworven kwalificatie (EVK) , een vrijstelling voor theorie hoofdstuk 6. Zij zijn niet vrijgesteld voor de praktijk reanimatie-EHBO. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.