Redder aan zee /basisopleiding/inschrijven

De inschrijvingen voor de basisopleiding 2023-2024 zijn afgesloten. 

Toelatingsvoorwaarden

  • Minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2023;
  • Door arts onderzocht en medisch geschikt bevonden voor het uitvoeren van zware fysieke inspanningen;

Toelichting bij de leeftijdsvoorwaarde ” minstens 16 jaar oud zijn op 1 augustus 2023″ betekent dat :

a) kandidaten die 16 jaar zijn vóór 1 juli kunnen zowel aangesteld worden voor de maanden juli en augustus 2024 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

b) kandidaten die 16 jaar worden in de maand juli tot en met 1 augustus kunnen enkel aangesteld worden voor de maand augustus 2024 op die badplaatsen waar de leeftijdsvoorwaarde 17 jaar is.

Inschrijven

De inschrijvingen voor de basisopleiding 2023-2024 zijn afgesloten. 

Vrijstellingen

Wobra kandidaten die in het verleden slaagden voor de theorie maar niet voor de praktijk bekomen bij een nieuwe inschrijving een vrijstelling voor het theoretisch gedeelte van de opleiding. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten in het bezit van een geldig brevet “Hoger Redder” bekomen vrijstelling voor hoofdstuk 6 (theorie reanimatie). Zij worden eveneens vrijgesteld voor het onderdeel grepen en transporttechnieken van module II. Zij zijn niet vrijgesteld voor knopenleer en praktijk reanimatie (module III).  Zij worden ook vrijgesteld van het volgen van een aantal lesuren praktijk. De vrijstelling voor het niet volgen van een aantal uren praktijk gebeurt in samenspraak met de praktijkverantwoordelijke(n). Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.

Kandidaten met een getuigschrift “ bachelor in de geneeskunde”, getuigschrift “ bachelor in de verpleegkunde” of geldig brevet van “hulpverlener- ambulancier” bekomen, op basis van een eerder verworven kwalificatie (EVK) , een vrijstelling voor theorie hoofdstuk 6. Zij zijn niet vrijgesteld voor de praktijk reanimatie-EHBO. Het nodige bewijsmateriaal moet bij inschrijving worden overgemaakt.