Redder aan zee /basisopleiding/inhoud

De basisopleiding voor het cursusjaar 2024-2025 start op vrijdag 23/08/24 en eindigt in de zomer van 2025. De opleiding bestaat uit 3 delen :

 • Theorie;
  • Hoofdstuk 1 (2u) : Organisatie, structuur kustreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.
   Hoofdstuk 2 (2u) : Communicatie
  • Hoofdstuk 3 (4u) : Getijden en stromingen
  • Hoofdstuk 4 (3u) : Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie
  • Hoofdstuk 5 (2u) : Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee
  • Hoofdstuk 6 (4u) : Reanimatie en EHBO
  • Examen en herexamen theorie
 • Praktijk :
  • Strandlessen (eerste 4 praktijklessen van de opleiding, op het strand) :
   • Kennismaking met strandgebeuren;
   • Uitleg, demonstratie en aanleren van correct gebruik van diverse middelen die op het strand aanwezig zijn;
   • Fysieke oefeningen : lopen op strand en in branding, in zee leren zwemmen, kracht, core stability, … ;
  • Praktijklessen in zwembad (14 praktijklessen in het zwembad):
   • Het voorbereiden van de kandidaten op een continue, complexe reddingsproef;
   • Het aanleren van het correct gebruik van rescue-tubes en andere reddingsmiddelen die op het strand ter beschikking van de redders worden gesteld;
   • Aanleren van volgende technieken: bevrijding, vervoer, transport, eendenduik , reddersprong en knopenleer.
  • Praktijksessies en campusdagen (3 halve dagen op de campus POV te Zedelgem) :
   • Strandgerichte workshops zoals communicatie en correct gebruik radiocommunicatiemateriaal, omgaan met agressie, …;
   • Praktijk reanimatie en EHBO (algemeen en strand specifiek)
  • Examens en herexamens voor alle praktijkonderdelen : zwemmen (module 1), reddingstechnieken (module 2), Reanimatie en EHBO (module 3), lopen (module 5);
  • Zeezwemoefeningen (2 lessen, telkens voorafgaand aan de zeezwemproef):
   • Het voorbereiden van de kandidaten op het zwemmen in zee en de verplichte zeezwemproef;
 • Zeezwemproef.

Locaties praktijk:

De praktische opleidingen in het zwembad worden georganiseerd op volgende locaties (onder voorbehoud van voldoende kandidaten en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden):

 • Centrum Oostende : Zwembad Brigitte Becue, Northlaan 14 te Oostende (op zaterdag : 13-15u)
 • Centrum Brugge : Lago Olympia, Doornstraat 110 te Brugge (op zaterdag : 13-15u)
 • Centrum Kortrijk : Lago Kortrijk Weide, Nelson Mandelaplein 19, 8500 Kortrijk (op zondag: 18u-20u)
 • Centrum Koksijde : gemeentelijk zwembad, Pylyserlaan 32 te Koksijde (op vrijdag : 20u15-22u15)

Een aantal praktische opleidingen en examens zullen worden georganiseerd op het strand en op het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem.

De opleidingsdirecteur kan in samenspraak met de algemeen directeur de lesplaatsen wijzigen. De praktijkopleiding in een bepaald opleidingscentrum is steeds onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en wordt slechts georganiseerd wanneer voldoende kandidaten voor dat lescentrum zijn ingeschreven.

Locaties theorie:

De theoretische opleiding van de hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en 5 worden georganiseerd op volgende locaties:

 • Centrum Oostende : Vesaliusinstituut, Leffingestraat 1 te Oostende
 • Centrum Brugge : Provincieraadszaal Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te Brugge
 • Centrum Kortrijk : HOWEST “The Penta” campus Kortrijk
 • Centrum Koksijde : Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 te Koksijde

De theoretische opleiding van hoofdstuk 6 zal plaatsgrijpen op het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV), Diksmuidse Heirweg 6 te Zedelgem.

De opleidingsdirecteur kan in samenspraak met de algemeen directeur de lesplaatsen wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden.

Attesten en brevetten

Na het slagen voor het theoretisch en praktisch deel van de opleiding wordt aan de kandidaat een attest uitgereikt dat hem/haar moet toelaten als strandredder te fungeren voor het zomerseizoen 2025. Dit attest heeft slechts een geldigheidsduur van één jaar.

Het is pas wanneer de kandidaat ook slaagt voor de zeezwemproef dat het brevet van “Redder aan Zee” wordt toegekend.

Het examen werkt onder het systeem van periodieke eliminatie. Dit betekent dat wanneer een kandidaat voor één deel niet slaagt hij/zij automatisch uitgeschakeld is voor de volgende delen. Ieder deel (theorie, praktijk en zeezwemproef) biedt bij niet slagen, de mogelijkheid tot een tweede kans (herexamen), binnen de bestaande examenplanning.

Een brevet van “Redder aan Zee” moet 3 jaar na het behalen steeds vergezeld zijn van een recent bekwaamheidsgetuigschrift. De duur van het brevet wordt gerekend vanaf het jaar waarin het attest werd behaald.