Politieschool – Promotieopleidingen

De promotieopleiding is «de beroepsopleiding die tot doel heeft nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven of bepaalde dimensies van het politieambt uit te diepen en die wordt verstrekt aan bepaalde personeelsleden en waarvoor het slagen één van de toelatingsvoorwaarden tot een bevordering uitmaakt».

Een dergelijke opleiding die verband houdt met de loopbaan betreft zowel de leden van het operationeel kader als die van het administratief en logistiek kader.

Wanneer het om een personeelslid van het operationeel kader gaat, is de bevordering «de benoeming van dit lid tot een hogere graad.

Er zijn twee soorten bevorderingen :

  • de bevordering door verhoging in graad binnen eenzelfde kader (bijvoorbeeld overgaan naar de graad van hoofdcommissaris van politie)
  • de bevordering door overgang naar een hoger kader (bijvoorbeeld een inspecteur die hoofdinspecteur wordt).

Wanneer het om de loopbaan van het personeel van het administratief en logistiek kader gaat, spreekt men van bevordering :

  • door overgang naar een hogere (bijvoorbeeld overgaan van klasse A1 naar A2) of lagere klasse;
  • door overgang naar een hoger niveau (bijvoorbeeld een CALog niveau C die niveau B wordt).

Voorbeelden van promotieopleidingen zijn de opleidingen ‘Vesalius bis’ en ‘hoofdcommissaris van politie’.

‘Vesalius bis’ wordt aangeboden door de West-Vlaamse Politieschool. Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij Pauline De Backere, pauline.de.backere@wvl-politieschool.be of 050/404547.