Politieschool – Functionele opleidingen

De functionele opleiding is de opleiding die er toe strekt om bepaalde personeelsleden bijzondere beroepsbekwaamheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om gespecialiseerde opdrachten te volbrengen die gekoppeld zijn aan de uitoefening van hun gespecialiseerde betrekking en/of om de taken op zich te nemen die voortvloeien uit hun bijzondere bekwaamheid.

Dit gaat concreet over volgende opleidingen die aangeboden worden/werden aan de West-Vlaamse Politieschool:

Contactpersoon: Nick Cloet, nick.cloet@campuspov.be, 050/404557

Contactpersoon: Steve Margodt, steve.margodt@campuspov.be, 050/404556

Contactpersoon: Pauline De Backere, pauline.de.backere@campuspov.be, 050/404552

  • Specialist Geweldsbeheersing: dwang met vuurwapen (326 uur)
  • Specialist Geweldsbeheersing: dwang zonder vuurwapen (356 uur)

Contactpersoon: Marc Merckx, marc.merckx@campuspov.be, 050/404555

Eénmalig en/of niet herhaald:

  • Vesalius (statutaire opleiding)
  • Versnelde gespecialiseerde gerechtelijke opleiding (statutaire opleiding)
  • Harmonisatie motoragenten lokale politie (statutaire opleiding)
  • Audiovisueel verhoor van minderjarigen (nu enkel nog door DSER)
  • Grensoverschrijdende samenwerking (Eénmalig project)

Overeenkomstig art. 4bis van het KB van 22-10-2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten, wordt elke functionele opleiding van 8 uren of meer die erkend is, gelijkgesteld met een module van 8 uren opleiding in het raam van de baremische loopbaan.