Fysieke paraatheid- start pagina

Preventief Periodisch Medisch Onderzoek

West-Vlaanderen

Deze test kwam tot stand op basis van de informatie uit de Ministeriële Omzendbrief aangaande de fysieke paraatheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en de accreditatie van de dragers adembescherming. Dit gecombineerd met input vanuit de opleidingen voor de federale trainers en testleiders aan de Wobra. Dit steeds in nauw overleg met de 4 VTO coördinatoren van de betrokken zones. Dit test is dan ook vanuit West-Vlaams oogpunt bekeken, rekening houdende met de federale regelgeving inzake Fysieke paraatheid binnen de civiele veiligheid. De basis en leidraad zijn eveneens neergeschreven in een Ministeriële Omzendbrief. Deze MO dateert van 10 maart 2017 en is digitaal terug te vinden op de website van de civiele veiligheid.

 

DEELNEMERS

TESTLEIDERS

Testleider worden

 

 

 

 

 

 

De West-Vlaamse benadering uit zich voornamelijk in het feit dat de gebruikte testbaan identiek is als het Nederlandse model, en ook zoals in de MO omschreven is. In onze provincie is er gekozen om de registratie van de test uit te voeren met behulp van een app (brandweercoach) die op tablets of mobiele telefoons kan worden geïnstalleerd. Dit maakt de verzameling en verwerking van de gecreëerde data een pak efficiënter. Ook maakt onze provincie geen gebruik van een klassieke trap, maar van een mobiele constructie die een trap simuleert, meer bepaald een toestel van het type “stairmaster” waarin het af te nemen protocol reeds is voorgeprogrammeerd. Hierdoor kan dus de praktische invulling in andere zones/provincies afwijkend zijn van wat wij hier voorstellen. Dit neemt niet weg dat de inhoud overal dezelfde zou moeten zijn.


Contact

Levy Meyer – Wobra
Coördinator Fysieke Paraatheid/PPMO

T +32 (0)50/36.69.99
M levy.meyer@campuspov.be

Ann Savat – Wobra

T +32 (0)50/40.45.64
M ann.savat@campuspov.be