Deelnemers Reden uitsluiting / evaluatie

Reden uitsluiting / Evaluatie

Instructies voorafgaand aan de uitvoering van de proef

 • Geen andere oefening voorafgaand aan de oefening
 • Geen consumptie van alcohol gedurende de zes uur voorafgaand aan de oefening
 • Niet eten, niet roken, geen cafeïne houdende dranken (koffie, thee of andere) consumeren gedurende de twee uur voorafgaand aan de oefening.

De kandidaat wordt uitgesloten als hij

 • Op aangeven van de arbeidsgeneeskundige dienst niet medisch geschikt wordt bevonden;
 • Een ‘ja’ antwoord heeft gegeven op de medische vragenlijst bij de uitnodiging voor de test of dit aangeeft bij aankomst op de test, waarbij wordt aangegeven dat sedert de laatste gezondheidsbeoordeling door de bedrijfsarts van IDEWE een wijziging is in de medische toestand;
 • In rust een hartslag boven de 100 slagen per minuut heeft, gezeten en voor het aantrekken van de uitrusting. De meting gebeurt bij  aanmelden van de kandidaat én voor het omkleden wordt de hartslag gedurende 10 seconden gemeten met een saturatiemeter.  Wanneer de hartslag onder de 100 slagen/minuut bedraagt, kan de kandidaat starten met de test;
 • In rust duidelijke moeilijkheden heeft met ademhalen;
 • Ziek of koortsig is;
 • Zich duidelijk niet heeft gehouden aan de voorafgaande instructies (net een zware maaltijd genomen heeft, duidelijk tekenen van alcoholgebruik vertoont, net gerookt heeft,…)

Elementen die aanleiding geven tot het stilleggen van de oefening

 • De kandidaat klaagt over duizeligheid, pijn aan de borstkas, druk, misselijkheid, zware pijn of zwakte van de ledematen, mentale verwarring, andere zware pijn,…
 • De kandidaat besluit zelf dat hij niet wil verder doen;
 • De kandidaat duizelt, heeft last van kortademigheid of vertoont cyanose (blauw kleuren van de huid door gebrek aan zuurstof)
 • Indien de begeleider/testleider, op welk moment dan ook, vreest voor de veiligheid van de kandidaat.

 

Evaluatie

Quotering brandbestrijdingsproef

 • Parameters die worden opgenomen:
  • Tijd (min) (zowel via de app, maar uit veiligheid simultaan ook met een chronometer)
  • Eindhartfrequentie (wordt afgelezen van de hartslagmeter)
  • Technisch correct en veilig uitvoeren wordt per onderdeel beoordeeld en bijgehouden door de testleider, in de app of op papier indien de app niet werkt.
  • Per onderdeel wordt bijgehouden of de criteria werden gehaald
 • De test is binnen 24 minuten afgerond (de eerste maal én tweede maal dat de test wordt gedaan)
 • De test moet worden afgerond binnen 19 minuten vanaf de derde keer dat de test wordt afgelegd.
 • Alle onderdelen zijn afgerond.
 • Alle onveilige en foutief uitgevoerde vaktechnische aspecten moeten gecorrigeerd worden volgens het protocol afgesproken met de testleiders zonder dat de tijd wordt stopgezet.
 • De arbeidsgeneesheer kan de resultaten van de hartslagmeter raadplegen op de website, www.Brandweercoach.be met eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De deelnemers krijgen na afloop van de test per mail een evaluatie (de tijd van de onderdelen apart zijn een indicatie, om te zien op welke onderdelen je het meeste tijd verloren of gewonnen hebt. Deze som kan dus afwijken van de eindtijd).

Quotering traplooptest

 • Parameters die worden opgenomen:
  • Tijd (sec) boven (nodig voor het beklimmen van de trap)
  • Eindfrequentie wordt afgelezen van de hartslagmeter op het einde van de traplooptest
 • De traplooptest moet binnen de twee minuten worden uitgevoerd.
 • Het personeelslid moet op de stairmaster de 100 trappen beklimmen , met ongeveer 14 kg aan brandweer gerelateerde materialen, zonder te stoppen.
 • Een piekbelasting moet bereikt worden door >85% van het theoretisch maximum van de hartfrequentie te behalen en de test correct binnen 120 seconden uit te voeren OF >85% van het theoretisch maximum van de hartfrequentie hoeft niet behaald te worden indien iemand de test correct binnen 60 seconden uitvoert.
 • Indien de piekbelasting is bereikt tijdens de test wordt dit door de testleider gemeld en adviseert de testleider aan de deelnemer om de snelheid te verlagen, rekening houdend met de maximale tijd van de test.
 • Met behulp van de eindhartfrequentie wordt het % van het theoretisch maximum van de hartfrequentie berekend: % van het theoretisch maximum van de hartfrequentie = eindhartfrequentie = 207-0,7x leeftijd
 • De arbeidsgeneesheer kan de resultaten van de hartslagmeter raadplegen op de website, www.Brandweercoach.be met eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De deelnemers krijgen na afloop van de test per mail een evaluatie.