Centraal punt: redders aan zee

Centraal punt POV

module 1

module 2

  • Transporttechnieken op het droge
  • Knopenleer

Module 3 (theorie)

  • Hoofdstuk 1: (2 uur) Organisatie, structuur strandreddingsdienst, wetgeving en reglementering, rechten en plichten van de redder.
  • Hoofdstuk 2 : (2 uur) Communicatie : verbale, non-verbale en professionele communicatie.
  • Hoofdstuk 3 : (2uur) Getijden en stromingsleer
  • Hoofdstuk 4 : (4 uur) Gevaarsituaties met betrekking tot water in het algemeen, specifieke gevaarsituaties aan zee, maritieme meteorologie.
  • Hoofdstuk 5 : (2 uur) Werk- en hulpmiddelen bij het redden aan zee.