Evacuatiemodule Verpleeg- en zorginstellingen moeten voldoen aan strenge veiligheidscriteria op het vlak van brandveiligheid, minimale veiligheidsuitrusting. Ze moeten beschikken over een intern noodplan.

Voorschriften en plannen zijn echter niet voldoende, ze moeten ook worden ingeoefend. Oefenen in realistische omstandigheden is echter geen sinecure.

Het is niet steeds aangewezen om op het werkveld zelf te oefenen. Er moet voorzichtig worden omgegaan met kwetsbare patiŽnten. Het is niet steeds mogelijk om een verpleegafdeling vrij te maken, het simuleren van realistische omstandigheden in een operationele dienst is niet steeds mogelijk, schade aan de gebouwen moet vermeden worden, Ö

Als de eventualiteit zich voordoet dat er moet worden geŽvacueerd, wordt het personeel plots geconfronteerd met een aantal vragen. Hoe kunnen we op een veilige en verantwoorde manier minder mobiele patiŽnten evacueren? Bestaan er hulpmiddelen? Zijn er evacuatietechnieken en Ė middelen beschikbaar of is er een plan? En mocht dit er allemaal zijn. Is het personeel hiervan op de hoogte en kunnen ze hiermee omgaan? Hebben zij hiermee geoefend in realistische omstandigheden?

Het West-Vlaams opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (vzw WOBRA) heeft het initiatief genomen om aan deze nood te voldoen door de uitbouw van een oefeninfrastructuur verpleeg- en zorginstellingen.

Op het POV staat een volledig ingerichte verpleegafdeling voor u klaar !

U kan de bijbehorende folder met informatie over de opleiding 'evacuatie van verzorgingsinstellingen' downloaden via deze link.

 

 

© WFIV